Projekti

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Cilji, ki jih uresničuje program EKO šola kot način življenja V projekt so vključeni vsi otroci, delavci vrtca in starši. Potrudili se bomo, da nam bodo pri tem pomagali tudi vsi, ki živijo in delujejo v neposredni bližini vrtca. Globalni cilji Cilji (iz kurikuluma)  Izhodišča za načrtovanje Projekti Ozaveščevalne akcije Ločevanje odpadkov Spremljanje učinkovitosti ločevanja odpadkov Učinkovitost …

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA Preberi več »

VARNO S SONCEM

Že vrsto let sodelujemo v nacionalnem projektu Varno s soncem. Cilj projekta je spodbuditi otroke in starše k varovanju zdravja in jih seznaniti o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov ter ukrepih, s katerimi lahko te posledice preprečimo. Otroci se v vrtcu preko različnih dejavnosti učijo, kako se zaščititi pred soncem, ter tako spoznajo različne zaščitne …

VARNO S SONCEM Preberi več »

STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

Vključeni smo v projekt izobraževalnega centra Eksena, katerega pokrovitelj je varuh človekovih pravic Peter Svetina.Izhodišče projekta je Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo UNESCO razglasila Organizacija združenih narodov. Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter človekovih in otrokovih pravic. Namen projekta je ozaveščanje otrok in …

STRPNOST IN PRIJATELJSTVO Preberi več »

FIT KOBACAJ

Fit Kobacaj je specializiran program za področje telesne dejavnosti in športa za predšolsko obdobje, s poudarkom na prvem starostnem obdobju. Teme se vsebinsko dopolnjujejo in nadgrajujejo. Didaktične delavnice so namenjene prikazu izvedbe učnega procesa s Fit strategijo poučevanja. Na posamezni učni enoti se uporablja Fit didaktične gibalne igre in Fit didaktične pristope, ki jih strokovni …

FIT KOBACAJ Preberi več »

NTC UČENJE

Vrtec  si je prislužil certifikat –Evropska točka za nadarjene – European Talent Points. Evropska podporna mreža za nadarjene (ETSN) je bila uradno ustanovljena septembra 2015 v Bruslju. V mrežo je trenutno vključenih 14 Evropskih centrov  iz 13 držav ter približno 250 pripadajočih Evropskih točk za nadarjene iz 25 držav. V okviru razvoja evropske mreže za …

NTC UČENJE Preberi več »

PROSTOVOLJSTVO IN KRVODAJALSTVO

Na prostovoljstvo, dobrodelnost in pomoč drugim, dajemo zelo velik poudarek. Cilj projekta je, predstaviti otrokom pomen prostovoljstva in krvodajalstva Zbiramo zamaške, katerih namen je pomagati otrokom npr. pri zdravljenju, nakupu vozila, invalidskega vozička, pripomočkov . Prazne kartuše in tonerje zbiramo za pomoč organizaciji Rdeči noski-Klovni zdravniki; vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč trpečim …

PROSTOVOLJSTVO IN KRVODAJALSTVO Preberi več »

MALI SONČEK

Poleg ciljev, ki so opredeljeni v kurikulumu za vrtce za področje gibanja, so cilji gibalnega/športnega programa Mali sonček naslednji: Vsebuje 4 stopnje: Mali sonček – modri (za otroke od 2. do 3. leta) vsebuje 8 nalog: Mali sonček – zeleni (za otroke od 3. do 4. leta) vsebuje 8 nalog: Mali sonček – oranžni (za …

MALI SONČEK Preberi več »

REACT-EU – IKT ZA VIZ

Javni razpis je sestavni del programa ReactEU – IKT za VIZ, ki se izvaja kot odziv Republike Slovenije in Evropske unije na epidemijo Covid-19. Namen programa in tega javnega rapisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato …

REACT-EU – IKT ZA VIZ Preberi več »

DOSTOPNOST
Scroll to Top