Sodelovanje s starši

Individualne pogovorne ure s starši:

 • vsakodnevni pogovori ob sprejemanju in oddajanju otrok,
 • individualne pogovorne ure po potrebi staršev (v primerih, ko bodo starši sami izrazili potrebo za pogovorno uro) so jim na voljo kadarkoli v šolskem letu v skupnem dogovoru z vzgojiteljico,
 • poimenska vabila in vabila po potrebi – govorilne ure – enkrat mesečno oz. vsaj en krat v šol letu.

Roditeljski sestanki po oddelkih

 • 3 krat letno – za teme se vzgojiteljice dogovorijo s starši in so zapisane v  LND oddelka.

Vključevanje staršev v vzgojni proces:

 • praznovanja,
 • ustvarjalne delavnice,
 • pohodi in izleti,
 • pomoč pri zbiranju materiala,
 • delovne akcije,
 • obiski na domu,
 • srečanja po želji staršev,
 • pomoč pri organizaciji izletov,
 • in drugo po dogovoru na oddelčnih roditeljskih sestankih.

Vsako leto pripravimo strokovno predavanje za starše in v vrtec povabimo strokovnjaka za predšolsko področje.

Neposredno vključevanje staršev v oddelek

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru s strokovnimi delavkami v oddelku tudi aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Svet  staršev

V Svetu staršev, so predstavniki staršev iz vsakega oddelka v vrtcu. Zastopajo svojo skupino staršev, prenašajo predloge, mnenja, poročajo o delu v Svetu staršev na roditeljskih sestankih. Imajo tudi svojo e pošto, na katero lahko pišejo predsedniku Sveta staršev.

DOSTOPNOST
Scroll to Top