Zdravje in prehrana

Zdrav otrok danes, je zdrav odrasli jutri

Predšolske otroke uvrščamo med najbolj občutljivo skupino prebivalstva, zato je naša skrb za dobro načrtovanje prehrane še posebej obvezujoča. Pri tem uporabljamo naše znanje in vrsto orodij kot so:

  • Smernice dobre higienske prakse za kuhinje vrtcev
  • OPKP- odprta platforma za klinično prehrano
  • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah
  • Referenčne vrednosti za vnose hrani

Posamezne raziskave kažejo, da nepravilno izbrana, enolična in osiromašena prehrana vpliva na manjšo odpornost proti različnim boleznim in zmanjšuje storilnost. Mi, se v naši kuhinji trudimo, da zadovoljimo dnevne potrebe hranil, ki jih otrok nujno potrebuje, zato je hrana na naših mizah varna, pestra in varovalna.  Za izpolnit vse to, so pomembni letni čas, lokalno pridelana in predelana živila, geografsko območje, ekološko pridelana in predelana živila (ekonomski dejavnik) in ne na zadnje znanje kuhinjskega osebja, ki z dodatnimi izobraževanji sledi trendom zdravega prehranjevanja in pri tem uvaja nova in zdrava živila v naše jedilnike.

Vse več pa imamo otrok, ki imajo prehransko alergijo ali nealergijsko preobčutljivost za hrano (intoleranca). Starši morajo prinesti zdravniško potrdilo, kjer je napisano za katero intoleranco ali alergijo otrok boleha. Ko dietne prehrane otrok ne potrebuje več, prosimo, da starši to pisno potrdijo. Za njih pripravljamo jedi iz določeno izbranih živil. Alergeni so na naših jedilnikih posebej označeni, kot tudi EKO izdelki in izdelki integrirane pridelave.

Jedilniki so enotni za vse starostne skupine otrok v vrtcu, delno pa so prilagojeni za otroke prvega starostnega obdobja.

DOSTOPNOST
Scroll to Top