Strpnost in prijateljstvo

PROJEKTI

Projektnemu delu posvečamo veliko pozornosti. V oddelkih nastajajo na pobudo otrok, vključeni pa smo tudi v projekte na državni in mednarodni ravni.

DOSTOPNOST
Vključeni smo v projekt izobraževalnega centra Eksena, katerega pokrovitelj je varuh človekovih pravic Peter Svetina. Izhodišče projekta je Mednarodni dan strpnosti, ki ga je na pobudo UNESCO razglasila Organizacija združenih narodov. Projekt sledi načelom Bele knjige o vzgoji in izobraževanju. Podpira uresničevanje Ustave Republike Slovenije ter človekovih in otrokovih pravic. Namen projekta je ozaveščanje otrok in mladih o različnih oblikah nestrpnosti, problemu medsebojnega spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja. Način sodelovanja v projektu je samostojna izvedba delavnic z otroki v okviru rednih aktivnosti skozi celo leto. Namen je tudi spodbujati prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki. Strpnost je zelo pomembna za naše odnose, ki jih imamo drug do drugega, in je pogoj za to, da lahko sodelujemo, ustvarjamo in napredujemo ter da se imamo radi in smo prijatelji. Cilji projekta so: - dati priložnost, da skozi različne aktivnosti in lastno izražanje še bolj ozavestijo problematiko nestrpnosti in spoznajo pomen strpnosti; - otroke spodbuditi, da se še bolj zavedajo pomena strpnosti ter da razmišljajo, kaj prinaša nestrpnost in kakšne so njene posledice; - otroke spodbuditi k razvijanju in negovanju medsebojnih odnosov, ki vsebujejo strpnost, sprejemanje in spoštovanje, ter k spodbujanju medsebojnega prijateljstva in sodelovanja.
Scroll to Top