Obogatitvene dejavnosti

Vsebinska popestritev osnovnega programa so obogatitvene dejavnosti. Gre za aktivnosti, ki jih organizira in izvaja vrtec, tudi v sodelovanju z zunanjimi sodelavci občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikuluma vrtca, interesa otrok in želje staršev.

V tem šolskem letu bomo imeli naslednje obogatitvene dejavnosti:

  • plesno pevske delavnice,
  • italijanščina,
  • angleščina,
  • ustvarjalne delavnice,
  • lutkovna skupina “Dobra volja je najbolja”, 
  • plavalni tečaj, 
  • knjižnica, 
  • zdravstvena, zobozdravstvena vzgoja in preventiva.

Obogatitvene dejavnosti bodo vodili strokovni delavci enkrat tedensko v okviru poslovalnega časa. V dejavnosti se vključujejo otroci drugega starostnega obdobja v skladu z njihovimi interesi, željami in sposobnostmi. Obogatitvene dejavnosti so za starše brezplačne.

DOSTOPNOST
Scroll to Top